Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy/zwroty

Konsumencie, masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym Szumisie w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru. Odstąpienie od umowy nie ma zastosowania w przypadku wyrobów wykonywanych na specjalne zamówienie ( w tym personalizowanych produktów ) czym mówi Art.38. ustęp 3.”

Jak odstąpić od umowy w kilku prostych krokach:

1. Wydrukuj i wypełnij FORMULARZ ZWROTU PRODUKTÓW (załącznik do pobrania)

2. Zapakuj zwracany produkt, dołącz do opakowania podpisany formularz zwrotu oraz oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura), a następnie wyślij przesyłkę na adres:

Fabryka Szumisie
Jamno 73b
99-400 Łowicz
z dopiskiem „ZWROT”.

3. Po dotarciu przesyłki do naszej Fabryki, odebrane dokumenty niezwłocznie zostaną przekazane do Działu Księgowości, celem zwrócenia środków na wskazany numer konta.

Zgodnie z naszym regulaminem nie przyjmujemy zwrotów produktów personalizowanych . 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, bez poniesionych przez klienta kosztów dostawy. Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności do tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić otrzymany towar na rzecz sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt odesłania towaru na adres sprzedającego ponosi kupujący.

 

Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca. W ramach rękojmi firma Szumisie Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

Jak złożyć reklamację w kilku prostych krokach:

1. Zgłoś reklamację na adres e-mail: sklep@szumisie.pl lub pod numerem telefonu 500 030 032 (wg stawek operatora).

2. Biuro Obsługi Klienta sprawnie odpowie na Twoje zgłoszenie.

3. Zapakuj reklamowany produkt, załącz do przesyłki FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI TOWARU (załącznik do pobrania) oraz oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura) i wyślij przesyłkę na adres:


Fabryka Szumisie
Jamno 73b
99-400 Łowicz
z dopiskiem „REKLAMACJA”.

4. Reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.

Do sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia, a także żądanie z jakim Konsument zgłasza się do producenta w sprawie reklamowanego produktu.

W razie pytań skontaktuj się z nami:

Biuro Obsługi Klienta
Fabryka Szumisie
Jamno 73 B
99-400 Łowicz
e-mail: sklep@szumisie.pl
numer kontaktowy: 500 030 032 

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Gwarancja

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje prawo odpowiedzialności za produkt wadliwy.


Okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wynosi zasadniczo 2 lata.

Jednak w następujących wyjątkowych przypadkach obowiązują inne warunki:
Jeśli podmiot umowy jest zgodny z:
– prawem szwedzkim, okres przedawnienia wynosi 3 lata
– prawem islandzkim, okres przedawnienia wynosi 5 lat
– prawem irlandzkim, okres przedawnienia wynosi 6 lat.
Okres przedawnienia dla zgłaszania wad w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Słowenii i Słowacji wynosi jeden rok od daty otrzymania produktu.

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie mają zastosowania w następujących przypadkach roszczeń odszkodowawczych spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców:
– zranieniem życia, ciała lub zdrowia
– z celowym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków, a także ze złośliwością
– w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których zgodności kontrahent może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne)
– w ramach przyrzeczenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione, lub
– w zakresie, w jakim ma zastosowanie zakres odpowiednich krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt.