Odstąpienie od umowy/zwroty

Konsumencie, masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym Szumisie w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru.

Jak odstąpić od umowy w kilku prostych krokach:

  1. Zgłoś informację o chęci odstąpienia od umowy przed upływem 14 dnia od dnia otrzymania produktu na adres e-mail: sklep@szumisie.pl lub pod numerem telefonu 500 030 032 (wg stawek operatora).
  2. Zapakuj otrzymany produkt, zgłoszenie odstąpienia od umowy oraz oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura), a następnie wyślij przesyłkę pod adres:
Fabryka Szumisie
Jamno 73b
99-400 Łowicz
z dopiskiem „ZWROT”.
  1. Po dotarciu przesyłki do naszej Fabryki – odebrane dokumenty niezwłocznie zostaną przekazane do Działu Księgowości, celem zwrócenia środków na wskazany numer konta.
  2. Zapraszamy do ponownych zakupów w naszym Sklepie internetowym Szumisie.

Odstępując od umowy zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik do pobrania)

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności do tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić otrzymany towar na rzecz sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt odesłania towaru na adres sprzedającego ponosi kupujący.

 

Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca. W ramach rękojmi firma Szumisie Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

Jak złożyć reklamację w kilku prostych krokach:

  1. Zgłoś reklamację na adres e-mail: sklep@szumisie.pl lub pod numerem telefonu 500 030 032 (wg stawek operatora).
  2. Biuro Obsługi Klienta sprawnie odpowie na Twoje zgłoszenie, a następnie zleci kuriera po odbiór reklamowanego produktu.
  3. Zapakuj reklamowany produkt, załącz do przesyłki zgłoszenie reklamacji i przekaż paczkę kurierowi. Prosimy, aby wraz ze zgłoszeniem pisemnej reklamacji załączono dowód jej zakupu (paragon fiskalny, kopia paragonu lub faktury itp.)
  4. Reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.
  5. Biuro Obsługi Klienta przekaże rozpatrzoną reklamacje kurierowi tak, aby następnego dnia mogła być u Ciebie.

Do sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia, a także żądanie z jakim Konsument zgłasza się do producenta w sprawie reklamowanego produktu.

W celu złożenia reklamacji zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza reklamacyjnego (załącznik do pobrania)

W razie pytań z chęcią na wszystkie odpowiemy.

Biuro Obsługi Klienta
Fabryka Szumisie
Jamno 73 B
99-400 Łowicz
e-mail: sklep@szumisie.pl
numer kontaktowy: 500 030 032 (wg stawek operatora)

Zapraszamy w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Gwarancja

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje prawo odpowiedzialności za produkt wadliwy.
Okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wynosi zasadniczo 2 lata.

Jednak w następujących wyjątkowych przypadkach obowiązują inne warunki:
Jeśli podmiot umowy jest zgodny z:
– prawem szwedzkim, okres przedawnienia wynosi 3 lata
– prawem islandzkim, okres przedawnienia wynosi 5 lat
– prawem irlandzkim, okres przedawnienia wynosi 6 lat.
Okres przedawnienia dla zgłaszania wad w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Słowenii i Słowacji wynosi jeden rok od daty otrzymania produktu.

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie mają zastosowania w następujących przypadkach roszczeń odszkodowawczych spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców:
– zranieniem życia, ciała lub zdrowia
– z celowym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków, a także ze złośliwością
– w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których zgodności kontrahent może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne)
– w ramach przyrzeczenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione, lub
– w zakresie, w jakim ma zastosowanie zakres odpowiednich krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt.