Akt o usługach cyfrowych

Pojedynczym punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych, o której mowa w art. 61 DSA (art. 11 ust. 1 DSA), a także dla odbiorców naszych usług (art. 12 ust. 1 DSA) jest adres e-mail: biuro@szumisie.pl

Ponadto można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 030 032

Oferujemy komunikację w języku polskim a dodatkowo także w języku angielskim.