(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „Kupuj z koleżanką”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka Szumisie sp. z o. o. z siedzibą w Łowiczu, Jamno 73B, 99-400 Łowicz, o numerze NIP: 8341883683
 2. Celem Promocji jest promocja wybranych produktów marki Szumisie® (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych na stronie internetowej szumisie.pl
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 7 kwietnia 2021 roku do jej zakończenia w dowolnym terminie przez spółkę Szumisie sp. z o.o.
 4. Zakończenie komunikowania informacji o promocji na stronie internetowej sklepu Szumisie o adresie www.szumisie.pl jest równoznaczne z zakończeniem Promocji.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 ZASADY PROMOCJI
 1. Mechanizm Promocji: przy zakupie minimum 2 Produktów Promocyjnych (patrz §2.5) kupujący otrzymuje rabat odpowiadający ilości zakupionych produktów według poniższej listy:
  • przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych 5% rabatu od sumy kwoty zakupu
  • przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych 10% rabatu od sumy kwoty zakupu
  • Przy zakupie 4 i więcej Produktów Promocyjnych 15% rabatu od sumy kwoty zakupu
 2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatów cenowych Uczestnik należy w czasie trwania Promocji zakupić na stronie szumisie.pl minimum 2 Produkty Promocyjne
 5. Do zbioru Produktów Promocyjnych zalicza się produkty z kategorii:
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Kupujący winni zgłaszać listownie na adres korespondencyjny sklepu lub drogą wiadomości email na adres sklepu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Kupującego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Pozostałe zasady reklamacji sklepu szumisie.pl zawarte są w Regulaminie sklepu internetowego Szumisie® https://szumisie.pl/regulamin-i-warunki/

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu Szumisie®: szumisie.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Kontakt

Szumisie sp. z o. o. Jamno 73B,

99-400 Łowicz,

Polska

tel: 500-030-032

mail: sklep@szumisie.pl

www.szumisie.pl