Polityka prywatności

Ten dokument opisuje proces zbierania i przetwarzania danych o użytkownikach przez firmę
Szumisie sp. z o.o. z siedzibą w Jamno 73B, 99-400 Łowicz w swojej aplikacji “Szumisie”
oferowanej w sklepie Google Play i Apple Appstore.

Aplikacja “Szumisie” nie zbiera o swoich użytkownikach żadnych danych, które w jakikolwiek
sposób mogłyby zostać użyte do jednoznacznej identyfikacji osobowej: numerów telefonów,
adresów email, kont w serwisach społecznościowych, zdjęć. Aplikacja “Szumisie” nie zbiera
również żadnych danych mogących posłużyć do identyfikacji geograficznej swoich użytkowników.

Aplikacja “Szumisie” korzysta z systemu analitycznego Firebase Analytics, dostarczanego przez
firmę Google, dzięki któremu wyznaczeni pracownicy firmy Szumisie sp. z o.o. mogą dowiadywać
się ilu użytkowników ma aplikacja, w jaki sposób korzystaja oni z aplikacji, jakie jest ich przybliżone
położenie geograficzne i dane techniczne dotyczące urządzenie na którym jest zainstalowana
aplikacja. System Firebase Analytics nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab