Witaj,

Aplikacja Szumisie służy do obsługi szumiącego serca Szumisia. Pozwala na szybki i intuicyjny wybór wszystkich ustawień mechanizmu szumiącego.

Aplikacja umożliwia również wykorzystanie „Czujnika Snu”, który czuwa nad snem dziecka. Nawet gdy mechanizm szumiący jest wyłączony, Szumiś w trybie czuwania nadal będzie aktywny i uruchomi alarm na telefonie/tablecie rodzica, kiedy dziecko przebudzi się i zacznie płakać lub w jego otoczeniu pojawi się hałas.

Aplikacja pozwala również na monitorowanie stanu naładowania baterii w mechanizmie szumiącym.

 
App
App

Nowa Aplikacja Szumisie

Szumiące Serce misia możesz w prosty sposób obsługiwać na smartfonie.

szumisie
 

Za pomocą aplikacji na smartfonie ustawiamy:

  • Włączanie/wyłączanie szumiącego serca Szumisia
  • Rodzaju szumu: do wyboru jest jeden z pięciu rodzajów szumu: biały szum przypominający dźwięk suszarki, szum zbliżony do dźwięku odkurzacza, szum fal morskich, szum padającego deszczu, szum wód płodowych z bijącym sercem.
  • Poziomu dźwięku: wybieramy głośność emitowanego przez Szumisia dźwięku
  • Czas trwania szumu - ustawiamy jak długo mechanizm szumiący będzie emitował dźwięk. Maksymalny czas pracy szumiącego serca to 12 godzin.
  • Tryb Czujnika Snu - włączenie trybu Czujnika Snu oznacza, że po automatycznym wyłączeniu się mechanizmu szumiącego Szumiś przechodzi w tryb czuwania. Szum automatycznie włączy się ponownie, kiedy dziecko zacznie płakać, pojękiwać lub w jego otoczeniu pojawi się hałas. Po samoistnym włączeniu się mechanizmu szumiącego na telefonie/tablecie pojawi się powiadomienie o uruchomieniu Czujnika Snu

 

FAQ

Prosimy upewnić​ ​się,​ ​ czy​ ​w​ ​telefonie​ ​uruchomiona​ ​jest​ ​funkcja​ ​bluetooth.

Technologia​ ​bluetooth,​ ​w​ ​której​ ​wykonany​ jest​ ​Szumiś,​ ​ma​ ​swoje​ ograniczenia:​ ​zasięg​ ​i czas​ reakcji.​ ​Spróbuj​ ​podejść​ ​z​ ​ telefonem​ ​bliżej​ ​Szumisia​ ​i​ ​odczekaj​ ​chwilę.​ ​Stan połączenia​ ​sygnalizuje​ ​ikonka​ ​główki​​ misia​ ​na​ ​górze​ ekranu,​ ​po​ ​środku.​ ​ Aplikacja​ ​nie działa​ ​gdy​ ​główka​ jest​ ​szara.​ ​Uwaga​ ​-​ ​upewnij​ ​się,​ ​że​ ​w​ telefonie​ ​jest​ ​włączony​ ​bluetooth.

Jeśli​ ​uważasz,​ że​ ​Czujnik​ ​Snu​ nie​ działa​ ​prawidłowo,​ ​skontaktuj​ ​się​ ​z​ nami​ pod​ ​adresem appdev@myhummy.com​ w​ ​celu​ ​uzyskania​ ​pomocy​ ​technicznej​ ​przy​ ​regulacji​ ​urządzenia.

Aplikacja​ ​ działa​ ​ tylko​ ​ z​ ​ nowym​ ​ typem​ ​ Szumisia​ ​ -​ ​ tym​ ​ w​ ​ kształcie​ ​ serca.​ ​ Szumisie,​ ​ w których​ ​ mechanizm​ ​ jest​ ​ okrągły​ ​ nie​ ​ mają​ ​ funkcji​ ​ obsługi​ ​ aplikacją.

Aplikacja​ ​działa​ ​tylko​ ​na​ ​urządzeniach​ ​z​ ​Androidem​ ​w​ ​wersji​ ​4.4​ ​i​ ​nowszej​. Upewnij​ ​się,​ ​że masz​ ​odpowiednią​ ​wersję systemu​ ​operacyjnego​ ​Android.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab